W sprawie:
zmiany Uchwały Nr 41/25/16 Zarządu z 20 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pn.: "Modernizacja i rozbudowa linii technologicznych zagospodarowania odpadów komunalnych oraz systemu segregacji odpadów"

Data uchwały:
2020-10-13

Numer uchwały:
32/36/2020

Podjęta przez:
Zarząd

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia