W sprawie:
zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Karkonoskich na lata 2020-2024

Data uchwały:
2020-10-27

Numer uchwały:
36/XI/20

Podjęta przez:
Zgromadzenie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia