W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Karkonoskich na rok 2020

Data uchwały:
2020-10-27

Numer uchwały:
37/XI/20

Podjęta przez:
Zgromadzenie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia