W sprawie:
przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Karkonoskich na lata 2021 - 2024

Data uchwały:
2020-11-10

Numer uchwały:
33/38/20

Podjęta przez:
Zarząd

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia