W sprawie:
przyjęcia projektu budżetu Związku Gmin Karkonoskich na 2021 rok

Data uchwały:
2020-11-10

Numer uchwały:
34/38/20

Podjęta przez:
Zarząd

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia