W sprawie:
zatrudnienia dyrektora biura Związku Gmin Karkonoskich

Data uchwały:
2020-11-10

Numer uchwały:
35/33/20

Podjęta przez:
Zarząd

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 grudnia 2021 r.