Ze względu na objętość wszystkich załączników do postępowania ich część została opublikowana na  :- www.zgk.karkonosze.eu/przetarg/2020-12-15zgk.zip

Pod wskazanym adresem opublikowano między  innymi projekty budowlane wraz z SSTWiORB:  
1. Hala technologiczna zasobni i deponowania wysegregowanych odpadów  Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami

2. Adaptacja i rozbudowa boksów na reaktory biologicznego przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji i biosuszenia.