W sprawie:
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Karkonoskich na lata 2021-2024

Data uchwały:
2020-12-15

Numer uchwały:
38/XII/20

Podjęta przez:
Zgromadzenia

Uchwała wchodzi w życie:
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.