W sprawie:
uchwalenia budżetu Związku Gmin Karkonoskich na rok 2021

Data uchwały:
2020-12-15

Numer uchwały:
39/XII/20

Podjęta przez:
Zgromadzenie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Związku Gmin Karkonoskich