W sprawie:
wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości

Data uchwały:
2020-12-15

Numer uchwały:
40/XII/20

Podjęta przez:
Zgromadzenie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia