W sprawie:
zmiany Uchwały Nr 99/XXVI/14 Zgromadzenia Związku Gmin Karkonoskich z dnia 8 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń

Data uchwały:
2020-12-15

Numer uchwały:
42/XII/20

Podjęta przez:
Zgromadzenie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku