W sprawie:
wyrażenia zgody na dzierżawę środka trwałego

Data uchwały:
2020-12-22

Numer uchwały:
39/39/20

Podjęta przez:
Zarząd

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia