członkowie Zarządu oraz delegaci z gmin:
Tadeusz Cwynar – Delegat Rady Miasta Kowary – Przewodniczący Zgromadzenia
Wacław Lesik – delegat Rady Gminy Jeżów Sudecki – Z-ca Przewodniczącego Zgromadzenia
Jadwiga Chałupka – Delegat Rady Gminy Mysłakowice – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Grzegorz Kubik – Delegat Rady Miasta Karpacz
Michał Mogilski – Delegat Rady Gminy Podgórzyn
Mariusz Łojko – Delegat Rady Miasta Piechowice
Janusz Lichocki – Delegat Rady Miasta Szklarska Poręba