Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami Spółka z o.o.
Bukowiec, ul. Robotnicza 6
58-533 Mysłakowice
tel. 75 718 33 22
Składowisko w Ścięgnach – Kostrzycy tel. 75 713 12 71

Strona internetowa:   http://www.kcgo.karkonosze.eu/

p.o. Prezsa Zarządu Spółki – Robert Tarsa

Główny Księgowy – Justyna Górska